bądź ekologiczny

Facebook Facebook
Targi Ochrony Środowiska MTP Poznań
24.10.2017

Targi Ochrony Środowiska MTP Poznań

„Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody” to hasło tegorocznej edycji targów ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM. W Poznaniu swoją ofertę zaprezentuje ponad 300 firm i instytucji z branży ochrony środowiska. Oprócz mocnej reprezentacji firm rodzimych ekspozycję w ponad 25% tworzą firmy z zagranicy: Austrii, Czech, Finlandii,  Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W programie także panele dyskusyjne oraz konferencje specjalistyczne.  
 
Targi Ochrony Środowiska organizowane są przez Międzynarodowe Targi Poznańskie od ponad 28 lat. W 2015 r., po połączeniu zakresu tematycznego targów Poleko, Komtechnika, Gmina oraz Dworzec stały się największym w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniem dedykowanym przedstawicielom administracji publicznej, przedsiębiorcom oraz społeczności lokalnej, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, technologii i wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz usług komunalnych.
 
Co roku staramy się dostarczać jak największą ilość wartościowych merytorycznie wydarzeń zawierających rozwiązania dla wyzwań jutra w zakresie zarządzania wodą, ściekami, odpadami 
i surowcami. Dzięki panelom dyskusyjnym organizowanym przez specjalistów z Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, POL-ECO SYSTEM stanowi międzynarodową platformę wymiany wiedzy o rozwiązaniach umożliwiających zrównoważone podejście do zasobów związanych z inteligentnymi cyklami. W ten sposób POL-ECO SYSTEM odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszej planety, generując tym samym synergię dla partnerów mających na celu zachowanie i poprawę jakości życia i stanu środowiska naturalnego.
 
Uroczyste Otwarcie Targów POL-ECO SYSTEM.
17 października, wtorek, 11:30
Miejsce: pawilon 15, Sala Ziemi
Podczas wydarzenia nastąpi wręczenie:
•    Dyplomów dla laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”.
•    Wręczenie certyfikatów EMAS dla trzech firm, które w ostatnich miesiącach dołączyły do rejestru systemu ekozarządzania i audytu
•    Wręczenie Nagród Złoty Medal MTP
•    Wręczenie Nagród Acanthus Aureus.
 
 
Głos Ministerstwa Środowiska
 
W czasie targów POL-ECO SYSTEM zostanie zorganizowanych aż 14 paneli dyskusyjnych 
z udziałem kierownictwa Ministerstwa Środowiska oraz zaproszonych gości. Rozmowy będą poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) na terenach niezurbanizowanych oraz w miastach, polityce surowcowej państwa, geotermii, uciążliwości odorowej. Panele będę też dotykały tematów dna oceanicznego, budownictwa drewnianego, ekomobilności, ekoinnowacji oraz leśnych gospodarstwach węglowych i gospodarki łowieckiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Środowiska. W targach wezmą udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Środowiska:
•    prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
•    Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
•    Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
•    Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 
Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz jednostek resortu środowiska, takich jak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Lasy Państwowe.
 
 
Dzień pierwszy 17.10.2017 r. (wtorek)
godz. 12.20 – 13.00
•    główny panel Obieg zamknięty: teoria i praktyka
 
Moderator: Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska
Panel z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sławomira Mazurka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Georga Kremlisa, Szefa Oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej i dr Helge Wendenburg, Dyrektor Generalnej ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów,  Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów, Republiki Federalnej Niemiec
 
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Istotnym jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia produktu.
godz. 13.20 – 15.50 równoległe panele:
•    Polityka surowcowa
 
Moderator panelu: Andrzej Bęben
Panel z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
 
•    GOZ na terenach niezurbanizowanych
Moderator panelu: Szymon Kościerzyński, Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska wspiera transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego – we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożono pilotażowy projekt, w którym udział bierze 5 gmin. Projekt stanowi krok w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarze całego kraju.
•    GOZ Miasto
Moderator panelu: Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska
•    Dno oceaniczne: aspekty prawne i środowiskowe
Moderator panelu: Andrzej Przybycin, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Panel z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
 
•    Uciążliwość odorowa
Moderator panelu: Leszek Karski, Inspekcja Ochrony Środowiska
•    Kierunki gospodarki odpadami w drodze do GOZ
Moderator panelu: Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ
Podczas panelu przewidziana jest dyskusja temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ograniczanie stosowania lekkich toreb z tworzyw sztucznych oraz planowanych zmian w tzw. Pakiecie odpadowym.
•    Budownictwo drewniane szansą na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce
Moderatorzy panelu: Daniel Kamiński, Joanna Zdanowska, Ministerstwo Środowiska
Tematem panelu będą zagadnienia związane z budownictwem drewnianym. Konstrukcje drewniane akumulują węgiel, korzystnie wpływając na środowisko i ochronę klimatu. Dodatkowo, drewno niesie najniższy ślad węglowy w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi – do produkcji drewna nie są wymagane wysokoenergetyczne paliwa kopalne, jak w przypadku cegły, stali czy plastiku.
Dyskusja będzie dotyczyła faktów i mitów na temat budownictwa drewnianego. Eksperci wykażą, że  projekty domów z drewna cieszą się coraz większą popularnością wśród osób, które decydują się na budowę, a współczesne technologie zapewniają wysoki komfort użytkowy, energooszczędność, trwałość oraz nowoczesny wygląd.
Promocja budownictwa drewnianego wpisuje się w realizację polityki klimatycznej prowadzonej przez resort środowiska. Jednocześnie sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy.
•    Ciepło Ziemi – geotermia i geotermika
Moderator panelu: prof. Beata Kępińska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Na obszarze Polski udokumentowano 26 złóż wód termalnych oraz 30 złóż wód o charakterze leczniczym i termalnym. Powszechność występowania oraz odnawialność energii geotermalnej,a także brak zależności od zmieniających się warunków klimatycznych, dają możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego w szeregu instalacjach m.in. do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji. Obecnie w Polsce działa kilka ciepłowni geotermalnych: Bańska, Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów, Stargard.
 
Dzień drugi 18.10.2017. r. (środa)
godz. 10.00. – 13.30
•    Nowe Prawo wodne: 1. Opłaty za usługi wodne  jako element zrównoważonego gospodarowania wodami 2.           System zgód wodnoprawnych
 
Moderator panelu: Joanna Kopczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska
Panel z udziałem Mariusza Gajdy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Nowe Prawo wodne przyczyni się m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce. Ustawa przewiduje także utworzenie jednolitej struktury służb gospodarki wodnej na terenie całego kraju - Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. W imieniu Skarbu Państwa będzie ono pełniło rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych.
•    Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwa węglowe
Moderator panelu: prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Instytut  Badawczy Leśnictwa
Panel z udziałem Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
Lasy Państwowe rozpoczęły realizację pilotażowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), wypełniając tym samym międzynarodowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej oraz założenia Polityki Leśnej Państwa.
Celem projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku azotu, metanu) przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Przyczyni się to do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym.
Projekt obejmuje symultaniczne prowadzenie wielu działań, które można podzielić na zabiegi zmierzające bezpośrednio do zwiększenia wychwytywania CO2 oraz na czynności związane z ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla. Równolegle doskonalone będą metody określania i ewidencji pochłanianego atmosferycznego CO2.
godz. 12.00 -13.30
•    Jakość powietrza
Moderator panelu: Roman Głaz, naczelnik wydziału ds. ochrony powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska
Panel ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze stanem powietrza w kraju i wyzwań stojących przed organami rządowymi i samorządowymi w walce ze smogiem. Podstawą skutecznych działań naprawczych jest przeprowadzenie właściwej diagnozy przyczyn przekraczania norm jakości powietrza oraz prognozowanie stanu powietrza w przyszłości.
Uczestnicy Panelu reprezentujący instytucje odpowiedzialne za realizację ww. zadań w trakcie dyskusji poinformują o już realizowanych oraz planowanych działaniach, które mogą skutecznie przyczynić się do rozwiązania problemu złej jakości powietrza w Polsce.
•    Ekonomiczne aspekty gospodarki łowieckiej
Moderator panelu: Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego.
Panel z udziałem Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.
godz. 13.00 -17.00
•    Ekomobilność – w ramach realizacji projektu "Efektywność energetyczna poprzez rozwój elektromobilności w Polsce
Moderator panelu: dr inż. Krystian Szczepański Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
W Polsce zainteresowanie elektromobilnością jest coraz większe, lecz dzieli nas znaczny dystans do czołówki europejskiej – krajów takich jak Niemcy, Anglia, Francja, Holandia oraz Norwegia. W każdym z nich zainstalowanych jest już po kilka tysięcy punktów ładowania, natomiast liczba samochodów elektrycznych waha od 80 tys. do 150 tys. W Polsce punktów ładowania jest około 150, natomiast samochodów elektrycznych jest niecałe dwa tysiące.
Celem projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska jest między innymi rozpowszechnianie idei elektromobilności, przygotowanie metodyk wspierania jej rozwoju Polsce, analiza wpływu wprowadzenia floty samochodów elektrycznych na systemy elektroenergetyczne, jak również na zmiany środowiskowe. Analizie będzie podlegał również wpływ rozwoju elektromobilności na zdrowie ludzkie.
Targom ochrony środowiska Pol-Eco System towarzyszy wiele kongresów i spotkań poświęconych odnawialnym źródłom energii oraz recyklingowi.
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON
Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment od lat gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. W trakcie dwóch dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.
XVII Forum Czystej Energii
Forum Czystej Energii oferuje wiedzę specjalistyczną, umożliwia poprzez spotkania z praktykami, naukowcami i ekspertami, poznanie kluczowych zagadnień odnawialnych źródeł energii. To wydarzenie skierowane do osób zainteresowanych biznesowym ujęciem klastrów energii, a także sposobami likwidacji niskiej emisji.
Forum Recyklingu
Tematem przewodnim tegorocznego Forum Recyklingu jest „Recykling elementem gospodarki obiegu zamkniętego”. Rozmowy zainteresują firmy związane z odpadami, przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale także przedstawicieli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i recyklerów.
Międzynarodowa Wystawa Pojazdów i Technologii CNG, LNG, Biometan
Wystawa poświęcona jest popularyzacji i promocji ekologicznych, alternatywnych paliw metanowych. Cześć ekspozycji stanowi wystawa ekologicznych samochodów Natural Gas Vehicles, zasilanych paliwem CNG i LNG.
Konferencje prasowe i wydarzenia dla mediów
17 października, wtorek, 10:00 - 11:30
Miejsce Pawilon 15, sala 1 F Ekosfera
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konferencja Prasowa Prezesa i Członków Zarządu NFOŚiGW „ Kierunki odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – rok doświadczeń i perspektywy.”
W trakcie konferencji nastąpi:
•Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu NFOŚiGW „Eko Dziennikarz” realizowanego pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP).
•Podpisanie przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW umów z beneficjentami POIiŚ.
17 października, wtorek, godz. 10:00
Miejsce: pawilon 8, stoisko nr 12
Briefing Prasowy & Press room: Wystawa CNG&LNG 'Strefa Metanu'
Wystawa poświęcona jest popularyzacji i promocji ekologicznych, alternatywnych paliw metanowych. Cześć ekspozycji stanowi wystawa ekologicznych samochodów Natural Gas Vehicles, zasilanych paliwem CNG 
i LNG.
17 października, wtorek, 10:30
Miejsce: pawilon 5A stoisko 54
Briefing prasowy na temat zagrożeń sezonu zimowego, inaugurujący tegoroczną kampanię „Czad i ogień – obudź czujność”.
Briefing prasowy na temat zagrożeń sezonu zimowego, inaugurujący tegoroczną kampanię „Czad i ogień – obudź czujność”. W trakcie konferencji premierowo zaprezentowany zostanie mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego, zrealizowany przez poznańskich strażaków i firmę MLabs. z Poznania, 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Produkt został nagrodzony Złotym Medalem Targów POL-ECO-SYSTEM 2017.
Pełny program wydarzeń dostępny jest na www.polecosystem.pl oraz w Vademecum. Dodatkowo w tym roku przygotowaliśmy do dyspozycji uczestników targów przygotowana została - aplikacja mobilna TICKERENCE 
z pełnym programem wydarzeń i konferencji! Aplikacja pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają targi. Jej głównym celem jest umożliwienie dotarcia do wydarzenia targowego. Dostępna jest na systemach IOS jak i Android – zachęcamy do bycia na bieżąco z wydarzeniami. 
     Wystawcy zaprezentują ponad 60 nowości oraz 3 absolutne rynkowe premiery ( pełne listy NOWOŚCI oraz PREMIER rynkowych dostępne w Vademecum oraz na stronie www.polecosystem.pl). Na stoiskach będzie można zobaczyć również laureatów tegorocznego konkursu o Złoty Medal MTP. 
 
 
Poniżej lista laureatów: 
 
1.Brykieciarka Pierścieniowa do RDF – BX 3000 
PROTECHNIKA, Łuków 
Zgłaszający: PROTECHNIKA Łuków Sp. z o.o., Łuków 
Pawilon 5 stoisko 59 
 
2.CleanBIN 
CLARIN®, Białystok 
Zgłaszający: APRIVA Sp. z o.o. Sp.k., Poznań 
Teren zewnętrzny, stoisko 5 
 
3.CONTENUR - System pojemników dwukołowych do selektywnej zbiórki odpadów 
CONTENUR POLSKA Sp. z o.o., Mielec 
Pawilon 5 stoisko 31 
 
4.Mobilny i wielofunkcyjny pojazd Kärcher MIC 42 
Alfred Kärcher GmbH & CO. KG, Niemcy 
Zgłaszający: Kärcher Sp. z o.o., Kraków 
Pawilon 5 stoisko 30 
 
5.Mobilny Przenośnik Taśmowy PRONAR MPT 18g 
Pronar Sp. z o.o., Narew 
Pawilon 5 stoisko 1 
 
6.Pojemnik na odpady komunalne – MGB 1100 litrów z dzieloną pokrywą 
ESE GmbH, Niemcy 
Zgłaszający: ESE Sp. z o.o., Warszawa 
Pawilon 5 stoisko 4 
 
7.Stół separacyjny TTS – do separacji materiałów sypkich o różnym ciężarze właściwym 
Trennso-Technik Trenn- und Sortiertechnik GmbH, Niemcy 
Zgłaszający: Agrex-Eco Sp. z o.o., Warszawa 
Pawilon 5 stoisko 79 
 
8.Symulator zagrożeń pożarowych – domek jednorodzinny 
MLabs sp. z o.o., Poznań 
Pawilon 5A stoisko 54 
 
9.Śmieciarka MEDIUM X4 z wrzutnikiem DELTA 301 
EKOCEL Sp. z o.o., Rekowo Górne 
Pawilon 5 stoiska 10, 11 
Teren zewnętrzny, stoiska 1, 2, 3 
 
10.Urządzenie do eliminacji uciążliwego zapachu MARODOUR 
Centriair AB, Szwecja 
Zgłaszający: VINTEQ Sp.j. D.Płachetko, Brodnica 
Pawilon 5A stoisko 38 
Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne. 
Lista ułożona alfabetycznie wg produktów
Zachęcamy do oddawania głosów w Strefie Mistrzów!
 
 
 
 
 
     Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy finalistów konkursu „Produkt w Obiegu”  
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Istotnym jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia produktu.
Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. W tym duchu Ministerstwo Środowiska angażuje się w działania na forum Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, promując ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest dobro człowieka i kształtowanej przez niego przyrody.
 
Konkurs „Produkt w obiegu” ma pogłębiać wiedzę o gospodarce w obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców i społeczeństwa. Ministerstwo Środowiska chce promować rozwiązania, które umożliwią ponowne włączenie produktów do obiegu po zakończeniu użytkowania w ich pierwotnej formie.
 
Jednym z nagrodzonych w konkursie produkt w obiegu zamknietym była linia do termicznej utylizacji odpadów komunalnych firmy CWD.

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij