bądź ekologiczny

Facebook Facebook

O Projekcie

Nasz komitet AntySmogowy powstał w 2017 z inicjatywy grupy ekologów, którzy dostrzegają potrzebę walki ze smogiem, jako głównym powodem wielu niebezpiecznych chorób w Polsce.

Poprzez szeroko pojętą edukację ekologiczną wspieramy walkę ze smogiem. Uczestniczymy w konferencjach, piknikach ekologicznych, piszemy artykuły do gazet i portali internetowych o tym jak wspierać ekologię i nasze zdrowie poprzez walkę antysmogową.

Zapraszamy chętnych do współpracy lub wsparcia swoją pracą lub finansowego walki ze smogiem.

Zgodnie z europejską i światową polityką w dziedzinie ograniczenia gazów cieplarnianych oraz ochrony jakości powietrza, powstało szereg norm regulujących poziom emisji spalin wielu urządzeń np:: aut czy kotłów c.o. Jedną z wiodących norm w dziedzinie emisji jest EN 303-5, która z racji na uzyskane parametry tj sprawność urządzenia, jego emisja, dzieli kotły na poszczególne klasy. W pierwotnej wersji były to klasy 1, 2, 3 gdzie 3 była najwyższa - przyznawana najlepszym urządzeniom. Obecnie jest poziom klas 3,4,5 gdzie najbardziej niskoemisyjne i sprawne są kotły klasy 5.

Niedługo wprowadzona zostanie klasa 7 i dalsze. Należy wziąć bowiem pod uwagę fakt, że parametry wspomnianej normy, niektóre kraje zmieniły w normach krajowych tzn podwyższyły wymagania. W parze za tym często idzie też swoista premia dla producenta takiego urządzenia oraz dla klienta, bowiem zakup ekologicznych kotłów c.o i kominków jest często refundowany przez państwo. Chyba najsłynniejszym przykładem są Niemcy, gdzie wprowadzone są krajowe normy dużo wyższe od średniej europejskiej tj: BismHV 1 i 2 a w parze z nim dofinansowanie na kotły spełniające te wymagania. Sprawdzone przez notyfikowane instytuty urządzenia, które spełniają surowe wymagania co do emisji spalin i pyłów znajdują się u naszych zachodnich sąsiadów na specjalnej weryfikowalnej liście BAFA. Warto nadmienić, że na tej liście znajduje się też paru polskich producentów z kotłami, kominkami i palnikami ne pellet i drewno (m.in: Cichewicz CWD, Kostrzewa czy PellasX).

     

W Polsce mamy do czynienia z powolnymi działaniami w zakresie ochrony powietrza i ograniczenia emisji spalin małych palenisk domowych. Powstają co prawda lokalne programy ograniczenia niskiej emisji tzw. PONE ale bazują one głównie na wymianie kotłów c.o opalanych węglem na automatyczne - spalające węgiel eko groszek. Jest to swoisty program modernizacji kotłowni i trudno mówić tu o naprawdę dużym efekcie ekologicznym. Emisja każdego kotła c.o opalanego węglem, niezależnie od jego jakości zawsze przy rozruchu palnika oraz w fazie wygaszania powoduje większe stężenie szkodliwej emisji. Programów PONE jest też relatywnie mało, nie każda gmina albo powiat w Polsce wie jak go realizować i wdrożyć. Wielu z nich nie wie jak korzystać z pomocy profesjonalnych firm doradczych, które zinwentaryzują poziom emisji oraz jakość źródeł ciepła i napiszą stosowny program jej ograniczenia.

Do tego dość wyrywkowo traktowane dotacje, udzielane przez WFOŚ i NFOŚ w sposób dość chaotyczny, powodują zamieszanie na rynku - gdyż klienci nie wiedzą co i kiedy mogą kupić do ogrzewania ze stosownym dofinansowaniem.

 

 

     

Nie dziwi zatem poziom emisji - patrz mapka
Szczególną pozycje zajmuje niestety Polska, ale i Rumunia, Ukraina czy Serbia. Kraje w których nie kontroluje się emisji małych kotłów, deklaracje emisji kotłów wystawiane przez producenta niestety często rozmijają się z faktycznymi danymi. Jest to efekt liberalizmu rynku, który zamiast eliminować stare konstrukcje kotłów z rynku, wręcz przyciąga małych producentów kotłów, którzy niską ceną i co za tym idzie prostą konstrukcją kotła powodują zwiększenie emisji spalin.

   Niniejsza strona ma służyć klientom poszukujących ekologicznych źródeł ogrzewania, za swoisty subiektywny przewodnik po rynku. Bazuje ona na rzeczywistych testach produktów, polegających na pomiarach emisji spalin, temperatury nagrzewanie się elementów kotła, czy też jakości wykonania samego produktu. Nasz zespół ekspertów składa się z osób, które zawodowo zajmują się techniką grzewczą na paliwa stałe. To naukowcy z politechnik, a także pracownicy działów serwisów czy labolatoriów badawczych z Polski, Ukrainy i Serbii. Zaprezentowane wyniki i dane mają charakter subiektywny, ponieważ bazują na rzeczywistych oględzinach urządzeń, a nie na deklaracjach producentów, które z przykrością stwierdzamy, są często naciągane.
    Do pomiarów emisji używamy profesjonalnego analizatora spalin, którego używa większość notyfikowanych labolatoriów badawczych w kraju i zagranicą.                                                                                   

     

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij