bądź ekologiczny

Facebook Facebook
Lista kotłów 5 klasy emisji
28.09.2017

Lista kotłów 5 klasy emisji

Konkurs pn. „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016” jest realizowany w ramach projektu „TOPTEN ACT – Enabling consumer action towards top energy-efficient products”, dofinansowanego z programu Unii Europejskiej Horizon 2020 oraz ze środków własnych Polskiej Izby Ekologii oraz Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych - kotłów grzewczych małej mocy. Konkurs ma zachęcić konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wykorzystanie publikowanych na stronie internetowej informacji o najbardziej efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym kotłach małej mocy na paliwa stałe dostępnych na krajowym rynku.

Lista TOPTEN w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 25 kW” zawiera następujące podkategorie:

  • kotły zasilane automatycznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
  • kotły zasilane ręcznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
  • kotły zasilane automatycznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego,
  • kotły zasilane ręcznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego.

     

Wybór kotłów o mocy mniejszej i równej 25 kW na Listę TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016 oparty jest o analizę parametrów - efektywności energetycznej i wielkości emisji CO, OGC, NOx oraz pyłu i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena zgłoszonych urządzeń grzewczych opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe” opartymi o Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 28.04.2015, s. 100-114).

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronach www.topten.info.pl i www.pie.pl/topten.html.

Organizatorzy Konkursu mają nadzieję, że wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Nabór na listę kotłów 5 klasy prowadzony jest w sposób ciągły. Od 1 stycznia 2017r. nabór obejmuje kotły o mocy do 50kW.

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij